РАЗРАБОТКИ НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА АСОЦИАЦИЯ

Българо-Американската Асоциация създава специални разработки, които изследват, анализират и предлагат рационални решения в различни области от живота на българската общност. Част от тези разработки са поместени в този специален раздел.

©2009 BAA-Chicago. All rights reserved.