МИСИЯ НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА АСОЦИАЦИЯ
Кои сме ние?

Българо-американската асоциация беше основана през януари 2001 година на доброволни начала от група професионалисти от различни области на знанието. Нашата организация включва специалисти в областта на правото, финансовия консулт, медицината, изкуствата и други сфери.

Нашата мисия

Нашата мисия е да съдействаме за безпрепятственото приобщаване на българската общност към американския начин на живот. Това може да се постигне чрез подкрепата и развитието на правните, икономическите, социалните, културните и интелектуалните интереси на българската етнос.

Сфери на активност

Българо-американската асоциация предоставя на българската общност посредством своите продукти експертна информация в областта на правото, финансовите услуги, медицината, комуникациите и други области на социалния живот.

Асоциацията осъществява конструктивен диалог между българската общност и щатската и федерална администрация, а също така и между нашите сънародници и българските институции.

Асоциацията подпомага бизнес контактите между членовете на българската общност в Чикаго и САЩ.

ЦЕЛИ И ПОДЦЕЛИ НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА АСОЦИАЦИЯ

Основната цел на Българо-Американската Асоциация е “Ускорено, безконфликтно и надеждно приобщаване на българските имигранти към американските стандарти на живот”.

Основните подцели на Българо-Американската Асоциация са осъществяване на представителни, информационни, правно-защитни, социални и духовни функции на българите в Чикаго.

Представителните цели включват: Чествуване на официални български и американски празници. Представяне на българските от Чикаго пред американската администрация.

Информационните цели включват: Информация за българската общност и българските търговски компании в Чикаго. Информация за българската диаспора в българските медии в Чикаго.

Правните цели включват: Правна информация за законите в щата Илиной и в САЩ. Защита на българските имигранти.

Социалните цели включват: Информационна помощ за работа, жилище и финанси за българските имигранти.

Духовните цели включват: Обучение на българските имигранти към американските стандарти на живот. Изследване проблемите на българската общност. Създаване на специални продукти за българската общност.

©2009 BAA-Chicago. All rights reserved.