Уважаеми сънародници,

Приятно ми е да Ви приветствувам с “Добре дошли” във виртуалния офис на първата в Чикаго “Българо-Американска Асоциация”.

Ние предполагаме, че всеки един българин има свой собствен модел за понятието “Българо-Американска Асоциация”. В тази връзка Ви припомняме, че в един град може да има много Асоциации и всяка една да бъде по своему полезна и различна от другите.

Настоящето изложение е създадено за да могат нашите сънародници да се ориентират в целите, структурата и организацията на Българо-Американска Асоциация - Чикаго. Нашата Асоциация е такава, каквато е описана в следващите страници.

Умоляваме Ви да прочетете, да помислите и ако Ви харесат нашите идеи ... елате при нас - ние ще се радваме да имаме един нов приятел.

Още веднъж Ви благодарим за проявения интерес и се надяваме, че скоро ще се срещнем някъде с Вас в огромната “Имигрантската столица на България”.

Цветелина Бойновска
Президент на Българо-Американска Асоциация
©2009 BAA-Chicago. All rights reserved.