Go to Home page
Някой указания за провеждане на Фестивала

Фестивалът "Български дни в Чикаго" се провежда през месец май и месец октомври.
Във Фестивала участват два вида субекти:
   - Регистрирани участници, които предлагат продукти (стоки и услуги);
   - Гости, които са потенциални клиенти на предлаганите продукти.
Регистрирани участници са всички лица, които коректно са попълнили и навреме са представили "Заявка за участие във Фестивала" (с копие до bulgarian_american@hotmail.com) и са заплатили определената за целта такса.

Регистрираните участници имат правото да участват в:
 • Изложение на рекламни материали
 • Изложение на постери
 • Изложение на стоки и услуги
 • Собствени презентации
 • Списъка на участниците във Фестивала
 • Фестивални рекламни карета с размери 5х1.5 инча в български вестник
 • Репортажи от Фестивала
 • Бюлетина "Български новини от Чикаго"
 • Пресконференциите на Фестивала
 • Семинарите на Фестивала
 • Деловите срещи на Фестивала
 • Коктейлите на Фестивала
Всички регистрирани участници получават:
 • Грамота за участие във Фестивала
 • Списък с имената и адресите на регистрираните участници
Гостите на Фестивала могат да участвуват безплатно на:
 • Семинарите на Фестивала
 • Коктейлите на Фестивала
Регистрираните участници могат да участвуват във всички събития на Фестивала с една платена такса за участие, съобразена с тяхната максимално предвидена степен на участие.

Подготовката на семинарите се осъществява от БАА. Всеки семинари се управлява от Семинарен ръководител, спечелили чрез конкурс правото да ръководи семинара. Семинарният ръководител определя правилата за провеждане на семинара. Времето за представяне на всеки участник на семинара е от 5 до 20 минути в зависимост от броя на участниците и степента на участие на субекта. Редът на представяне на участниците може да бъде по азбучен ред на имената на участниците, по технологичен ред на темата на семинара или по друг начин, определен от Семинарния ръководител. При Публични дискусии времето за отговор е до 5 минути. След Публичните дискусии следват неограничени по време Персонални консултации.

При награждаване на участниците Регистрираният участник може да представи своята дейност за период от време до 1 минута. Заявките за това представяне трябва да постъпят при Водещия програмата най-късно до 1 час преди началото на събитието.

Българо-Американската Асоциация си запазва правото да прави промени в правилата за провеждане на Фестивала.

"Български дни в Чикаго" е франчайзингов продукт на Българо-Американска Асоциация.

Кореспонденцията с Българо-Американска Асоциация се осъществява чрез електронна поща.