Go to Home page
Контакти

Информация за участници и гости на "Български дни в Чикаго"

Българо-Американската Асоциация Ви приветства с "Добре Дошли" на Фестивала "Български дни в Чикаго".

Информация за "Български дни в Чикаго" може да получите от:

Адвокат Цветелина Бойновска – Президент на БАА
312-222-9353

Никола Чаракчиев – Секретар на БАА
773-444-0622


Българо-Американска Асоциация

Офисът на Българо-Американска Асоциация е:

Bulgarian-American Association
c/o Law Offices of Tzvetelina Boynovska
505 N. LaSalle Street, Suite 375
Chicago, IL 60610

312-222-9353
312-222-9359
bulgarian_american@hotmail.com